Informatie over het Coronavirus

Categorieën

  • Coronavirus: update
  • Gaat mijn vakantie nog door?
  • Kan ik mijn vakantie kostenloos annuleren of omboeken?
  • Praktische informatie tegoedbon
  • Bescherm je tegen virussen.

Update van 28/05/2020 - 15:00

De impact van de uitbraak van het Corona virus op België en op de wereld is enorm. In eerste instantie de mensen die besmet raken met het virus en hun naasten.
Ieder van ons past zich momenteel aan de nieuwe situatie aan. En ook wij als vakantiemaker en jij als trouwe deelnemer worden geraakt.
Maar samen geraken we er wel door en kunnen we hopelijk binnenkort weer genieten van een zorgeloos vakantiegevoel.

Op deze pagina zullen we je zo goed mogelijk op de hoogte houden over het Coronavirus. We merken alvast dat onze reizigers en partners erg veel begrip tonen voor deze uitzonderlijke situatie en de impact ervan. Heel erg bedankt daarvoor!

Op dit moment is er een verbod van de Belgische overheid om België te verlaten. Het verbod geldt voorlopig tot 8 juni. Daarnaast zijn er nog andere factoren die een rol spelen. Het betekent dat voor Govaka&Pasar alle reizen tot en met 18 juni zijn geannuleerd en voorlopig alle afreizen na 18 juni on hold staan. Op dit moment zijn onze medewerkers bezig alle betrokken reizigers in te lichten. We vragen u nog even geduld als u van ons nog geen communicatie mocht ontvangen. We volgen samen met u de verdere instructies van de verschillende overheden op. Van zodra we meer informatie ontvangen kunnen we de reizen die vertrekken na 18 juni verder afwerken.

Govaka&Pasar houdt de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nauwlettend in de gaten. We volgen de adviezen van de overheid (Buitenlandse Zaken) en de aanbevelingen van onze lokale partners strikt op. Van zodra er meer duidelijkheid is zullen we onze reizigers verder informeren.

De overheid heeft een website gelanceerd voor meer informatie over het coronavirus: www.info-coronavirus.be
Daarnaast is er een landelijk informatienummer geopend via tel: 0800-14689.


Ik heb een vakantie geboekt, gaat deze nog door?

De Belgische overheid heeft onze landsgrenzen gesloten. De maatregel geldt minimaal tot 8 juni 2020. Al onze toekomstige afreizen staan bijgevolg momenteel on hold. We bekijken vakantie per vakantie of deze zal kunnen doorgaan of niet. We brengen elke reiziger hiervan persoonlijk op de hoogte. Naast dit advies nemen ook andere landen en vliegtuigmaatschappijen diverse maatregelen die een impact kunnen hebben op onze reizen.

Je kan het reisadvies raadplegen op de website van FOD Buitenlandse Zaken kan je alle reisadviezen opvolgen.


Informatie reizen april 2020..
Alle reizen van Govaka&Pasar met vertrekdatum in de maand april 2020 zijn geannuleerd.

Informatie reizen mei 2020..
Op dit moment zijn alle reizen tot en met de vertrekdatum in de maand mei zijn geannuleerd. Onze medewerkers nemen op dit moment contact op met alle betrokken reizigers. We vragen u nog even geduld.

Informatie reizen juni 2020 en volgende..
Op dit moment is het helaas niet mogelijk meer informatie over de reizen met vertrek vanaf 8 juni 2020 te bezorgen. Van zodra we meer informatie ontvangen nemen we contact op met elke reiziger.


Federaal Minister van Consumentenzaken Nathalie Muylle heeft in samenspraak met de verschillende actoren nieuwe wetgeving rond annulaties omwille van Corona Covid-19 uitgewerkt. Met Govaka&Pasar passen we deze nieuwe wetgeving volledig toe. We werken momenteel nog aan de praktische uitwerking.

Wat betekent dit voor u?

Als Govaka&Pasar de reis moet annuleren omwille van de strijd tegen het coronavirus:

Dan bieden elke klant die reeds boekte 2 opties aan:

1. Gratis omboeken
In de eerste plaats proberen we een nieuwe afreisdatum  in 2020 voor te stellen en in dit geval kan je gratis omboeken.  Dit zal helaas niet voor elke reis mogelijk zijn.

2. Tegoedbon
Als we de reis volledig annuleren omwille van het Corona-virus of je niet wenst om te boeken, ontvang je van ons een tegoedbon gelijk aan het bedrag dat je reeds betaalde voor de reis. Deze tegoedbon is geldig voor alle toekomstige Govaka&Pasar-reizen met vertrekdatum tot en met 30/6/2021. We bezorgen je deze bon van zodra dit praktisch mogelijk is. De waarde van de tegoedbon is ook verzekerd door het Garantiefonds Reizen waarbij Govaka&Pasar is aangesloten.

3. Reizen met afreis vanaf 15 mei 2020
We kunnen momenteel nog geen algemene beslissing nemen over onze reizen met vertrekdatum na 15 mei.  We contacteren, van zodra er duidelijkheid is over een reis, de betrokken reizigers. Als we een reis annuleren met vertrekdatum na 15 mei omwille van het coronavirus blijven we bovenstaande opties aanbieden.

4. Boeken met startdatum vanaf 15 mei 2020
Voor reizigers die nu een reis boeken met afreis na 15 mei zullen wij onze huidige annulatievoorwaarden flexibel toepassen en bij negatief reisadvies en/of onmogelijkheid tot normaal reizen ook bovenstaande opties blijven aanbieden. Je hoeft je hier geen bijkomende zorgen over te maken.

Indien je zelf een reis wenst te annuleren dan zijn de annulatievoorwaarden van toepassing.


De meeste annulatieverzekeringen, inclusief onze partner DVV-verzekeringen, dekken het coronavirus als reden niet (tenzij je zelf ziek bent). Mocht je meer informatie willen over de dekking van je reis- en of annuleringsverzekering, dan neem je best rechtstreeks contact op met jouw verzekeringsmaatschappij.

1. Waarde van de tegoedbon
De waarde van de tegoedbon is gelijk aan het bedrag dat je reeds had betaald voor je reis.

2. Geldigheid van de tegoedbon
De tegoedbon is 1 jaar geldig na de datum van uitgifte. Deze uitgiftedatum staat op de tegoedbon en is geldig voor alle Govaka&Pasar (Govaka cv) vakanties. Praktisch kan je er dus alle vakanties van Govaka&Pasar met een vertrekdatum in 2020 en 2021 geheel of gedeeltelijk mee betalen.

3. Wat als mijn nieuwe vakantie duurder/goedkoper wordt?
Indien de nieuwe reis goedkoper is dan de waarde van de tegoedbon ontvangt u het saldo opnieuw als tegoedbon. De geldigheidsduur van de oorspronkelijk uitgegeven tegoedbon blijft wel geldig. Indien de nieuwe vakantie duurder is, dan zal u de resterende waarde moeten bijbetalen.

4. Een persoonlijke tegoedbon
De tegoedbon staat op naam van de hoofdboeker en is niet overdraagbaar aan andere personen, tenzij deze personen behoren tot dezelfde boeking en nadien als hoofdboeker optreden.

5. Mag ik meerdere tegoedbonnen gebruiken voor 1 nieuwe boeking
Dit mag zeker.

6. Mag ik mijn tegoedbon spreiden over meerdere vakanties?
Dit kan ook. Als je bij een nieuwe boeking nog een deel van je tegoedbon niet hebt gebruikt, kan je dit deel gebruiken voor een andere Govaka&Pasar reis. De geldigheidsduur van de oorspronkelijk uitgegeven tegoedbon blijft wel geldig.

7. Wanneer ontvang ik mijn tegoedbon?
We werken momenteel aan onze software om de tegoedbonnen te kunnen verzenden. We vragen u nog even geduld.

8. Op welke manier kan ik mijn tegoedbon gebruiken voor een nieuwe vakantie?
We werken momenteel nog aan deze nieuwe procedure op het inschrijvingsformulier. We proberen dit natuurlijk zo eenvoudig mogelijk te houden.

9. Ik wil liever geen tegoedbon, kan Govaka&Pasar mij niet terugbetalen?
De uitzonderlijke omstandigheden waarin we ons samen bevinden, zowel voor u als reiziger en voor ons als reisorganisator vragen ook uitzonderlijke oplossingen. Die uitzondering is wettelijk vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 20 maart 2020 en laat de reisorganisatoren uitdrukkelijk toe om in geval van annulering ingevolge de coronacrisis de terugbetaling in een tegoedbon te doen in plaats van een terugbetaling in contanten. Dankzij dit systeem is de reiziger zeker dat hij zijn betaling niet verliest en behoudt hij minstens een jaar het recht om opnieuw een reis te boeken. De wetgeving voorziet eveneens dat, indien u de voucher niet binnen 1 jaar na uitgifte heeft kunnen inwisselen u alsnog een contante uitbetaling kan aanvragen. De reisoganisator heeft dan nog 6 maanden de tijd om de uitbetaling in orde te brengen. Maar uiteraard hopen wij dat u met de tegoedbon een nieuwe prachtige wandel-, kampeer-, fiets- of cultuurvakantie bij ons boekt.

Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of andere virussen voorkomen:

Was uw handen regelmatig
Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.
Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het in een afsluitbare vuilnisbak.
• Vermijd nauw contact met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen (bijv. hoesten en niezen)