U bevindt zich hier: Home/Verzekeringen

Verzekeringen

Categorieën

  • Annulatieverzekering
  • Bagageverzekering

Voor je op vakantie vertrekt, kan er van alles gebeuren. Je wordt plots ziek, een familielid overlijdt, … En dan dien je je reis te annuleren en dat kan duur uitvallen. Met een annulatieverzekering bescherm je je tegen deze onvoorziene omstandigheden. Govaka & Pasar biedt in samenwerking met DVV je de de mogelijkheid om bij boeking van een reis een annulatieverzekering af te sluiten.

De premie bedraagt 4% van de reissom. Deze verzekering voorziet je dan in de terugbetaling van de annulatiekosten en dat zonder franchise (exclusief de premie) of in de vergoeding van de niet opgenomen reisdagen bij vroegtijdige terugkeer.

De volledige polis kan je hier nalezen

Elke aanvraag voor de annulatieverzekering dient via het boekingssformulier te gebeuren. We kunnen enkel maar aanvragen voor verzekeringen aanvaarden op het ogenblik van de inschrijving. Nadien is niet meer mogelijk.

De annulatiekosten zijn verschillend volgens het tijdstip van annulering. Deze kan je terugvinden bij onze bijzondere reisvoorwaarden. De annulatiekosten dienen meteen betaald te worden aan Govaka & Pasar.

De annulatiekosten worden enkel terugbetaald door DVV indien zij onder de voorwaarden vallen, opgesomd in de polis (zie verder). Het bedrag van de premie is nooit terugbetaalbaar.

Bij het afsluiten van een annulatieverzekering word je verondersteld de polisvoorwaarden te kennen. Je kan deze nalezen op de website of opvragen via Govaka & Pasar.

Bij een annulering moet je onmiddellijk Govaka & Pasar schriftelijk (brief of mail) verwittigen. De datum waarop wij de brief/mail ontvangen geldt als berekeningsdatum voor de annulatiekosten. Hierop zal Govaka & Pasar alle documenten bezorgen om over te maken aan DVV.

Voor € 1,25/reisdag kan je een optionele bagageverzekering afsluiten via Govaka & Pasar. Op die manier bescherm je je bagage en de inhoud tegen verlies en diefstal.

Voorwerpen die de verzekerde voor persoonlijk gebruik mee op reis neemt, draagt of koopt.
Bagage die voor verzending werd afgegeven aan een vervoersmaatschappij.
Niet verzekerd zijn o.a. geld, cheques, kredietkaarten, gsm, ...

Beschadiging of vernieling door ongeval, brand, ontploffing of natuurgeweld. Verdwijning, beschadiging of vernieling door diefstal of poging door diefstal. Niet-afleveren of beschadiging door de vervoermaatschappij.
Niet verzekerde risico’s zijn schade door eigen gebrek of sleet, diefstal van bagage op bagagedrager, diefstal van bagage uit de afgesloten passagiersruimte, diefstal door verliezen, vergeten of onbeheerd achterlaten.

De bagage is per verzekerde gedekt tot € 1000. Voor de gewone bagage geldt een franchise van € 75 per schadegeval. Voor de waardevolle voorwerpen wordt een franchise van 25% van de werkelijke waarde van het voorwerp met een minimum van € 75 toegepast. De maximale uitkering per voorwerp is 375 EUR. Waardevolle voorwerpen kunnen vergoed worden tot een bedrag van maximaaI € 625 per voorwerp. De maximale uitkering voor het geheel van deze voorwerpen kan nooit meer bedragen dan € 1000.


1. Elke aanvraag voor de bagageverzekering dient via het inschrijvingsformulier te gebeuren. We kunnen enkel maar aanvragen voor verzekeringen aanvaarden op het ogenblik van de inschrijving. Nadien is niet meer mogelijk.

2. Bij het afsluiten van een bagageverzekering word je verondersteld de polisvoorwaarden te kennen. Je kan deze nalezen op de website of opvragen via Govaka & Pasar.

3. Bij een aangifte moet je onmiddellijk Govaka & Pasar schriftelijk verwittigen. Hierop zal Govaka & Pasar alle documenten bezorgen om over te maken aan DVV.